วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมทุกท่าน 
ขอสันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับท่านเสมอนะคะ :)

ท่านสามารถดูบทความ คำเทศนา รูปภาพกิจกรรม 
หรือแผนงานพันธกิจต่างๆที่คริสตจักรภาคที่ 4 แพร่ - อุตรดิตถ์ 
ได้วางแผนไว้ได้ตามปฎิทินแผนงานหน้าเว็ปนะคะ

**อย่าลืม!! ท่านสามารถติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook ได้แล้ว 

มารู้จักกับเขตอุตรดิตถ์กันเถอะ !!!

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดอุตรดิตถ์

 " เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน
บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก "


มารู้จักกับเขตแพร่ กันเถอะ!!!

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดแพร่

ประวัติความเป็นมา จ.แพร่